За нас

РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ:
Устав на ТПП Велико Търново (pdf 1099 KB)